ZEBRANIE Z RODZICAMI:

dn. 09.09.2022 r., godzina 14.30

I. Wychowawcy klas w szkole:

1LP: p. Sylwia Skwara (s.11)

1 PW: p. Urszula Sarzyńska (s.3)

2 PW: Wojciech Niedziółka (s.22)

3 PW: p. I.Wasilewska (s.20)

4 LPA: p. W.Nowak (s. 21)

4 LPB: p. J.Klimowicz (s.10)

II. Wychowawcy grup w internacie:

CHŁOPCY:

Monika Drewniak

Dorota Stosio

Krzysztof Ślósarz

DZIEWCZYNY:

Monika Chadaj- Brejna

Magda Kasprzak

Wanda Nowak

III. Pozostali nauczyciele pozostają w pokoju nauczycielskim.

Kategorie: Szkoła