Kształtowanie wśród uczniów postaw patriotycznych i proobronnych jest najczęściej realizowanym założeniem wycieczek realizowanych w Zespole Szkół im. Kajetana hr. Kickiego w Sobieszynie.

11 stycznia ponad 40 osobowa grupa kadetów „od Kickiego” wyruszyła do Warszawy, aby uczcić 160 rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego.

W progach Cytadeli Warszawskiej przywitał uczniów dyrektor Biura ds. Budowy Nowej Siedziby Muzeum Wojska Polskiego Janusz Pilzak, na zaproszenie którego kolejna grupa uczniów sobieszyńskiej szkoły mogła uczestniczyć w niezwykłej lekcji opiewającej o historii Polski.

Pierwszym niezwykle ważnym punktem wyjazdu było spotkanie kadetów z płk. Mirosławem BrysiemSzefem Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji – instytucji, która z ramienia MON zajmuje się prowadzeniem klas wojskowych (CWKM i OPW), a także odpowiada za proces pozyskiwania rekrutów do Wojska Polskiego. Dla uczniów najstarszych klas spotkanie z Szefem CWCR było formą podziękowania za ich dotychczasowe zaangażowanie i udział w uroczystościach patriotycznych, dla uczniów klas młodszych była to zachęta do wyznaczenia sobie celu jakim może być służba w Wojsku Polskim i dalszej systematycznej pracy, żeby ten cel osiągnąć.

Na historycznym szlaku

„Sztafeta pokoleń” do hasło, które łączy poszczególne pokolenia Polaków, których wysiłki złożyły się na to, że dzisiaj możemy cieszyć się niepodległą Ojczyzną, dlatego przy każdej okazji staramy się przypominać o tych, których praca, walka i ofiara do tego się przyczyniła. Dlatego w ramach wyjazdu do Warszawy połączyliśmy tematykę Powstania Styczniowego z szeroko rozumianą tematyką związaną z II wojną światową, kładąc szczególne akcenty na Zbrodnię Katyńską i Powstanie Warszawskie (w tradycję szkoły wpisała się realizacja projektu BohaterOn)

W Kaponierze Cytadeli Warszawskiej usytuowane jest Muzeum Katyńskie. Jego ponad dwu godzinne zwiedzanie, jest lekcją historii dotyczącej mordu na elicie Narodu Polskiego, zbrodni która jak podkreślał płk. Bryś- miała już się nie powtórzyć. I tak jak kiedyś Katyń, tak dzisiaj Irpień i Bucza stanowią świadectwo niewyobrażalnych zbrodni. Pamięć o Katyniu dzięki zaangażowaniu wielu osób udało się ocalić….Tegoroczna maturzystka Eliza Niewęgłowska po zakończeniu zwiedzania muzeum martyrologicznego stwierdziła: „…myślę, że każdy powinien przynajmniej raz w życiu udać się do Cytadeli (….) i oddać się refleksji, która nieodłącznie towarzyszy zwiedzaniu tego miejsca…”

Następnym etapem zwiedzania kompleksu Cytadeli były odwiedziny na budowie Nowej Siedziny Muzeum Wojska Polskiego. Umowa o współpracy pomiędzy szkołą i Muzeum Wojska Polskiego, a także ogromne zaangażowanie płk Pilzaka, sprawiło, że „uzbrojeni” w kaski i koszulki odblaskowe, mogliśmy jako pierwsza klasa wojskowa w Polsce odwiedzić kompleks, który zainauguruje swoje działanie 15 sierpnia 2023. Niewyobrażalne rozmiary, inwestycji, jej wyposażenie i zaplecze sprawi, że już niedługo na mapie Warszawy pojawi się niezwykłe miejsce, które będzie obowiązkowym punktem w zwiedzaniu stolicy… Już dzisiaj uczniowie deklarują, że na trasie przyszłorocznych historycznych eskapad powinna znaleźć się Nowa Siedziba Muzeum Wojska Polskiego.

Odwiedziny w Cytadeli Warszawskiej ukierunkowane były na upamiętnienie przede wszystkim 160 rocznicy Powstania Styczniowego, dlatego w przeddzień państwowych uroczystości w których wezmą udział Prezydenci Polski i Litwy w Bramie Straceń kadeci „od Kickiego” zapalili znicze pamięci.

Ostatnim akordem warszawskiej wycieczki był przemarsz kadetów od Grobu Nieznanego Żołnierza, przez Stare Miasto do Pomnika Małego Powstańca i Pomnika Powstania Warszawskiego. To niezwykłe przeżycie znaleźć się w miejscach świętych dla narodu polskiego- podkreślali uczniowie. Przemarsz zwartej kolumny uczniów był dla mieszkańców stolicy i turystów sporą sensacją. Wiele osób włączało swoje telefony komórkowe, tak by uwiecznić przemarsz naszej drużyny.

Lokalnymi ścieżkami do niepodległości

Niedługo uczniowie wyruszą lokalnymi ścieżkami, aby odkryć na nowo miejscowych BOHATERÓW, którzy poprzez swoje zaangażowanie walczyli o wolną Ojczyzną, a później od 1939 roku stanęli w jej obronie. Niezwykłe jest to, że poprzez poznawanie historii Polski, możemy przypominać ludzi, którzy wpisali się w historię naszej „małej Ojczyzny”. Będąc w Muzeum Katyńskim nie sposób nie przypomnieć młodzieży o związanym z Ułężem por. Stanisławie Janickim

Kolejnym epizodem upamiętnienia 160 rocznicy Powstania Styczniowego będzie udział drużyny reprezentacyjnej „od Kickiego” w Centralnych uroczystościach zorganizowanych na Wojskowych Powązkach w których udział weźmie premier, szef MON Mariusz Błaszczak, a także pieszy rajd zorganizowany w pierwszych dniach lutego

Wojciech Niedziółka

Słowa podziękowania za pomoc w organizacji wyjazdu kierujemy do Janusza Pilzaka– dyrektora Biura ds. Budowy Nowej Siedziby Muzeum Wojska Polskiego, płk Pawła Burzyńskiego za pomoc w organizacji spotkania z Szefem CWCR, dyrektorowi Muzeum Wojska Polskiego, Karoliny Wesołowskiej przewodnik z Muzeum Katyńskiego, Jarosława Jaskólskiego kierownika Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej oraz wszystkim dobrym ludziom, którzy zaangażowani byli w organizację naszej wizyty w Cytadeli…

Napisali o nas: Twój Głos nr 4/2023

Artykuł " Na patriotycznym szlaku" ukazał się w  Twoim Głosie nr 4/2023
Kategorie: Szkoła