10 lutego 2023 r. w Centrum Szkolenia Inżynieryjno-Lotniczego w Dęblinie odbył się egzamin stanowiący zwieńczenie szkolenia wojskowego uczniów Zespołu Szkół im. Kajetana hr. Kickiego w Sobieszynie realizujących program Ministerstwa Obrony Narodowej dla Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych.

Do egzaminu przystąpiło 42 uczniów, którzy zmagania egzaminacyjne rozpoczęli od rozwiązania testu, sprawdzającego wiedzę teoretyczną. Po jego zakończeniu odbyła się część praktyczna obejmująca zagadnienia z: regulaminów wojskowych i musztry, taktyki, szkolenia strzeleckiego, szkolenia medycznego, terenoznawstwa, rozpoznania wojskowego, obrony przed bronią masowego rażenia.

Egzamin przeprowadziła Komisja w składzie: mjr Michał Och- przewodniczący Komisji z ramienia CSIL, por. Marta Wieczorek- członek Komisji z ramienia Wojskowego Centrum Rekrutacji w Puławach, Wojciech Niedziółka- członek Komisji z ramienia ZS w Sobieszynie. Część praktyczną egzaminu przeprowadzili Instruktorzy z Ośrodka Szkolenia Wojskowego CSIL.

Pozytywnie zdany egzamin i systematyczne uczęszczanie na zajęcia wojskowe dają możliwość absolwentom szkoły uzyskania Certyfikatu MON, pozwalającego na odbycie skróconej, dobrowolnej służby przygotowawczej (12 dni), a także daje dodatkowe punkty przy aplikowaniu na wyższe uczelnie wojskowe.

Wart podkreślenia jest fakt, że duża grupa absolwentów szkoły chce związać swoją przyszłość z mundurem. O sukcesach Absolwentów na bieżąco informujemy w mediach społecznościowych szkoły.

Wojciech Niedziółka

Po egzaminie napisali:

Natalia Mazur: Stresu przed egzaminem było co niemiara (…) gdy napisałam test uwierzyłam, że wszystko się uda (…) na egzaminie praktycznym mieliśmy kilka zadań do wykonania. Najgorsze z nich było czołganie. Było zimno, więc przez to mieliśmy utrudnione zadanie (…) daliśmy z siebie 100% (….) Teraz najważniejsze wyzwanie to zdać maturę i dostać się na wymarzone studia wojskowe

Piotr Sowa: szkoda, że nasze zajęcia wojskowe już się skończyły (…) w imieniu wszystkich uczniów chciałem podziękować Instruktorom z Centrum Szkolenia Inżynieryjno-Lotniczego w Dęblinie, którzy dołożyli wielkich starań, żeby przybliżyć nam specyfikę służby wojskowej.


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *