15 lutego grupa uczniów Zespołu Szkół im. Kajetana hr. Kickiego wyruszyła na rajd pieszy Śladami Powstania Styczniowego. Ponad 20 kilometrowa trasa przebiegała przez Sobieszyn-Drążgów-Baranów-Żabiankę i Ułęż.

Tematem przewodnim wymarszu było Powstanie Styczniowe, ale w „sztafecie pokoleń” oddaliśmy również hołd wszystkim tym, którzy walczyli o niepodległą Ojczyznę, lub stanęli w Jej obronie. Znicze pamięci zapłonęły przy pomnikach upamiętniających członków Polskiej Organizacji Wojskowej, żołnierzy którzy walczyli z rosyjską nawałą w 1920 r, a także żołnierzy walczących w II wojnie światowej. Nie zapomnieliśmy również o Kajetanie hr. Kickim i pierwszym dyrektorze szkoły Stanisławie Domosławskim, którzy zgodnie z ideami pozytywizmu „walczyli” o ocalenie polskości.

Do udziału w przemarszu zaprosiliśmy kadetów z Zespołu Szkół nr 3 w Puławach. Symboliczny wymiar miało spotkanie młodych ludzi na moście w Baranowie na granicy powiatów: ryckiego i puławskiego. Wtedy do przemarszu dołączyli również przedstawiciele Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych, a także reprezentująca szefa Wojskowego Centrum Rekrutacji w Puławach – por. Marta Wieczorek.

Kulminacyjny punkt przemarszu zaplanowano na cmentarzu w Baranowie, gdzie do młodzieży przy pomniku Gloria victis dołączyli: poseł na Sejm RP Leszek Kowalczyk, reprezentujący starostę puławską Danutę Smagę- Jan Ziomka- członek Zarządu Powiatu, starosta rycki Dariusz Szczygielski, wicestarosta Monika Kośmińska, a także przedstawiciel samorządu Gminy Baranów Roman Grzelak, wójt Gminy Ułęż Barbara Pawlak oraz dyrektor ZS w Sobieszynie Aleksandra Kociszewska.

Zapalenie świateł pamięci z okazji 160 rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego stanowiło, ważny dla lokalnej społeczności element świadectwa patriotyzmu. Oficjalną część uroczystości poprzedził, krótki wykład Piotra Wiącka- dyrektora Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Baranowie.

Warto przypomnieć, że rajd śladami Powstania Styczniowego to kolejny etap świętowania tej ważnej dla narodu polskiego rocznicy. 22 stycznia uczniowie „od Kickiego” razem ze starostą ryckim Dariuszem Szczygielskim wzięli udział w centralnych uroczystościach wybuchu powstania, gdzie razem z wicepremierem i ministrem obrony narodowej Mariuszem Błaszczakiem zapaliliśmy światła pamięci w kwaterze powstańców na warszawskich Powązkach wojskowych. Kilka dni przed rozpoczęciem obchodów stanęliśmy w Bramie Straceń Cytadel Warszawskiej dając świadectwo pamięci o BOHATERACH tamtych dni.

W trakcie przemarszu wspominaliśmy księdza Stanisława Brzóskę, gen. Michała Heidenricha „Kruka”- zwycięskiego bohatera bitwy pod Żyrzynem, ppłk Cwiecińskiego- dowódcę bitwy pod Żabianką (11 października 1863), płk Karola Krysińskiego- dowódcę w potyczce pod Ułężem, księdza Węglińskiego – uczestnika zjazdu duchowieństwa podlaskiego w Kłoczewie. Spoglądając w stronę Dęblina i wspominając wizytę w Cytadeli Warszawskiej wspominaliśmy również o Romualdzie Traugutcie.

„Być zwyciężonym i nie ulec to prawdziwe zwycięstwo”- mimo tego, że najdłuższe i największe polskie powstanie zakończyło się klęską, idea pamięci o tym zrywie narodowym promieniowała na następne pokolenia Polaków.

Uczniowie „od Kickiego” zgodnie podkreślali radość ze spotkaniaz nowo poznanymi Koleżankami i Kolegami z puławskich „Szpulek” I tak jak oddziały polskie w trakcie powstania łączyły się i rozdzielały, drużyny z Puław i Sobieszyna pożegnały się w Drążgowie, obiecując sobie kolejne spotkania na historyczno-patriotycznym szlaku. Maria Kołodzińska z ZS nr 3 w Puławach po zakończonym przedsięwzięciunapisała w kontekście planowanej współpracy szkół: Oby się udało, takie przyjemne 30 kilometrów bardzo by mi się przydało.

Dalsza część przemarszu przebiegała Pradoliną Wieprza, gdzie dzięki przyrodnikom z Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych mogliśmy zaobserwować różnego rodzaju ptactwo. W konwencję przemarszu wpisał się nadwieprzański Bielik, wypatrzony przez miłośników przyrody z ZLPK.

Ostatnim punktem przemarszu były odwiedziny na cmentarzu w Żabiance i zapalenie świateł pamięci na grobie księdza Węglińskiego i symbolicznym grobie piłsudczyków poległych za wolność Ojczyzny w 1920 roku.

Dzięki uprzejmości proboszcza parafii Sobieszyn ks. Wiesława Nestoruka w stanicy przy kościele w Żabiance rozpaliliśmy ognisko, podczas którego dzieliliśmy się wrażeniami z przemarszu i planowaliśmy następne uroczystości.

Wojciech Niedziółka

Po rajdzie powiedzieli:

Maria Kołodzińska (ZS nr 3 w Puławach): uważam, że rajd był świetną lekcją historii. Można było dużo dowiedzieć się o Powstaniu Styczniowym. Historia opowiadana była przez osoby, które potrafiły zaciekawić słuchaczy. Sam przemarsz był doskonałą formą spędzenia czasu i nauki

Wiktoria Grzegorczyk (ZS w Sobieszynie): dla mnie była to doskonała lekcja historii (….) momentami było ciężko (….) sprawdziliśmy swoje możliwości fizyczne i psychiczne

Jakub Węgrzyn (ZS w Sobieszynie): moje wrażenia z rajdu są bardzo pozytywne (…) dowiedzieliśmy się wiele o historii Powstania Styczniowego

Małgorzata Kubiak (ZS w Sobieszynie): takie wydarzenia na prawdę świetnie łączą ludzi. Spotkaliśmy się ze szkołą w Puławach. Stawialiśmy znicze na grobach i pomnikach. Uczyliśmy się historii. Upamiętniliśmy TYCH, którzy wykazali się odwagą w walce o wolność Ojczyzny (….) To piękne, że nasza szkoła w ten sposób uczy patriotyzmu.

Artykuł Przeszli śladami historii - opowiadający o Rajdzie Śladami Powstania Styczniowego. Twój Głos nr 8/2023

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *