21 marca 2023 na terenie Zespołu Szkół  im. Kajetana hr Kickiego w Sobieszynie odbył się Szkolny Konkurs Musztry i Piosenki Marszowej.

Do konkursu zgłosiły się następujące zespoły: SJS-Specjalsi (Sobieszyńska Jednostka Specjalna), Oddział Specjalny, Lepsze Pierwszaki, Młodzi, ale nie gniewni.  Podczas konkursu należało wykonać m.in. program obowiązkowy. Konkurencja polegała na wykonaniu przez zespół zestawu 10 zadań obejmujących umiejętności z zakresu regulaminu musztry Sił Zbrojnych RP. Kapitan, dowodzący zespołem mógł w trakcie prezentacji posiłkować się wylosowanym zestawem zadań do wykonania. Kolejne punkty można było otrzymać za  „PROGRAM DOWOLNY” polegający na wykonaniu pokazu opartego o zakres musztry paradnej zgodny z Regulaminem Sił Zbrojnych RP. Kolejne 10 punktów drużyny mogły otrzymać za  „PROGRAM ŚPIEWANY”. Na wejście  każdy pododdział prezentował pieśń „Legiony”, a następnie piosenkę marszową wybraną przez drużynę. Prezentację drużyny kończył pokaz wybraną piosenką marszową.

Pokazy drużyn oceniała Komisja w składzie: Agnieszka Ratyńska – przewodnicząca i członkowie młodszy chorąży rezerwy Michał Zygmunt, Wojciech Niedziółka, Monika Chadaj-Brejna, Sylwia Skwara. Najlepszy zespół  SJS-Specjalsi  został  wyróżniony pucharem przechodnim  i okolicznościowymi medalami, a  pozostali otrzymali  słodką nagrodę pocieszenia.  Drugie miejsce w konkursie zajął zespół Lepsze Pierwszaki,  a Młodzi ale nie gniewni, zasłużyli na wyróżnienie. Wart podkreślenia jest fakt, że do współzawodnictwa stanęły wszystkie klasy OPW.

Pomysłodawcą i koordynatorem przedsięwzięcia był Krzysztof Ślósarz.