default-logo
FacebookBIP
Kontakt

tel/fax: (81) 86 67 900

biuro@sobieszynbrzozowa.pl

Slide background
slider1020_policyjna2
slider1020_szkola2

it-klasa-wojskowait-klasa-wojskowait-ksztalcenie-zawodowe

30
LIS
2018

Konkurs na najlepszy spot reklamujący szkołę „u Kickiego”

Comments : Off

Ogłaszamy Konkurs na najlepszy film reklamujący szkołę „u Kickiego”

Poniżej Regulamin konkursu

Organizator: Zespół Szkół im. Kajetana hr. Kickiego w Sobieszynie

Osoby odpowiedzialne: Monika Chadaj-Brejna

Uczestnicy: Uczniowie Zespołu Szkół im. Kajetana hr. Kickiego w Sobieszynie

Zespoły realizujące zadanie mogą liczyć do 3 osób.

Termin składania prac: 21 grudnia 2018 r.

Cele

  1. Zachęcenie uczniów do konstruktywnego wykorzystania nowych urządzeń
  2. Aktywizacja twórcza uczniów.
  3. Kształtowanie umiejętności współpracy w
  4. Promocja szkoły.

Zasady uczestnictwa

Konkurs polega na nakręceniu krótkiego, maksymalnie 30 sekundowego filmu/spotu, będącego reklamą ZS im. Kajetana hr. Kickiego w Sobieszynie. Film może być realizacją Waszego, całkowicie autorskiego pomysłu, możecie również wykorzystywać już istniejące materiały Waszego autorstwa. Praca w ciekawy sposób powinna nawiązywać do życia naszej szkoły, pokazywać jej mocne strony, to za co szkołę lubicie, co w niej cenicie. Prosimy Was o swobodę w doborze środków wyrazu, uruchomienie wyobraźni oraz wykorzystanie różnorodnych umiejętności i talentów.

Swój filmik możecie nakręcić w dowolnym miejscu (w szkole, na boisku, na strzelnicy, w alei itp.), w twórczo zaaranżowanej przestrzeni, która będzie pełnić rolę „studio filmowego” albo w  plenerze.

Praca konkursowa nie może naruszać prawa do prywatności osób trzecich. Prezentowane w niej treści nie mogą przedstawiać ani propagować zachowań

 

zabronionych przez prawo, nieobyczajnych lub godzących w zasady dobrego wychowania i kultury osobistej.

Uczestnicy oświadczają, że są autorami zgłoszonych prac. Równocześnie zgadzają się na wykorzystanie filmu w celach promocji szkoły.

Wymagania sprzętowe i formalne

Filmy mogą być nakręcone dowolnym sprzętem, np. telefonem komórkowym, tabletem lub kamerą cyfrową.

Muszą być zapisane w pliku wideo w dowolnym formacie: np. AVI, MP4, TS, VCD lub innym.

Nagrody

Konkurs przewiduje przyznanie nagród. Nagrodzone zostaną pierwsze trzy miejsca. Ponadto każdy zespół, którego praca, zostanie zakwalifikowana do konkursu otrzyma 50 pkt.

Kryteria oceny

Oceny złożonych filmów dokona Komisja ds. Rozwoju i Promocji Szkoły. Pod uwagę będą brane: oryginalny pomysł, wykonanie, wkład pracy, ogólne wrażenia artystyczne.

Sposób dostarczenia filmu

Film należy przekazać na nośniku danych (pamięć USB – pendrive) do osoby odpowiedzialnej – Monika Chadaj-Brejna.

Karta zgłoszeniowa do pobrania w pokoju wychowawców w internacie.

Do pracy dołączamy kartę zgłoszeniową zawierającą następujące dane:

  • tytuł filmu,
  • nazwiska, imiona, klasę wszystkich osób zaangażowanych w tworzenie Prace złożone na konkurs nie będą zwracane autorom.

Prace, które nie będą spełniały kryteriów przedstawionych w Regulaminie zostaną zdyskwalifikowane.

We wszystkich sprawach nieuregulowanych decyduje Komisja ds. Rozwoju i Promocji Szkoły. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do komisji.

Ogłoszenie wyników

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 15 stycznia. Uroczyste ogłoszenie wyników odbędzie podczas wywiadówki semestralnej.

galerie-slide-content2