Deklaracja dostępności

Zespół Szkół im. Kajetana hr. Kickiego w Sobieszynie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej sobieszynbrzozowa.pl.

Data publikacji strony internetowej:  . Data ostatniej dużej aktualizacji: 

Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Data sporządzenia deklaracji: .

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: .

Skróty klawiaturowe

Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Na tej stronie internetowej są problemy, które wynikają z niespełnienia wymogów dostępności cyfrowej? Zgłoś to do Wojciech Niedziółka, mailowo – niedziolka.w@poczta.fm lub telefonicznie – 501 686 201.

W zgłoszeniu podaj:

  • swoje imię i nazwisko,
  • swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail),
  • dokładny adres strony internetowej, na której jest niedostępny element lub treść, 
  • opis na czym polega problem i jaki sposób jego rozwiązania byłby dla Ciebie najwygodniejszy.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością 

Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania.

Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki poinformujemy Cię o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.

Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści, z Twojego zgłoszeniu, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób.

Jeżeli nasze działania nie będą dla Ciebie zadowalające, możesz zgłosić skargę do ,Wojewódzkiego Przykładowego Urzędu . Jeżeli nadal będziesz mieć uwagi do naszych działań związane z dostępnością cyfrową możesz zgłosić je do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Zespół Szkół im. Kajetana hr. Kickiego w Sobieszynie, 142F, 08-504 Ułęż

Biuro przy Zespole Szkół im. Kajetana hr. Kickiego w Sobieszynie
Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli. Do budynku biura przy Zespole Szkół im. Kajetana hr. Kickiego w Sobieszynie 142F, 08-504 Ułęż prowadzi ogólnodostępne wejście przez drzwi zewnętrzne, nie automatyczne i nie przesuwane.
Do wejścia prowadzą tylko schody, nie ma pochylni dla wózków. Osoby wchodzące do budynku nie są kontrolowane, nie ma pracownika ochrony, który kontrolował by osoby wchodzące do Internatu pod kątem wnoszenia przedmiotów niebezpiecznych.
Opis dostępności korytarzy, schodów i wind. W budynku nie ma windy. W budynku toaleta nie jest dostosowana dla osób niepełnosprawnych.
Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych. Przy wejścia głównym jest niski schodek. W budynku nie ma platform, informacji głosowych i pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Przed wejściem do budynku biura nie zostały wyznaczone i odpowiednio oznakowane miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Informacje o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach. W przedmiotowym zakresie nie występują żadne ograniczenia.
Budynek szkoły przy Zespole Szkół im. Kajetana hr. Kickiego w Sobieszynie
Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli. Do budynku szkoły przy Zespole Szkół im. Kajetana hr. Kickiego w Sobieszynie 298 K, 08-504 Ułęż prowadzi ogólnodostępne wejście przez drzwi zewnętrzne, nie automatyczne i nie przesuwane. Do wejścia prowadzą tylko schody nie ma pochylni dla wózków. Osoby wchodzące do budynku nie są kontrolowane, nie ma pracownika ochrony, który kontrolował by osoby wchodzące do Internatu pod kątem wnoszenia przedmiotów niebezpiecznych. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind. W budynku nie ma windy. W budynku Szkoły na parterze toaleta jest dostosowana dla osób niepełnosprawnych. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych. Do wejścia głównego prowadzą schody. W budynku nie ma platform, informacji głosowych i pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Przed wejściem do budynku Szkoły nie zostały wyznaczone i odpowiednio oznakowane miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Informacje o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach. W przedmiotowym zakresie nie występują żadne ograniczenia.
Budynek internatu przy Zespole Szkół im. Kajetana hr. Kickiego w Sobieszynie
Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli. Do budynku internatu przy Zespole Szkół im. Kajetana hr. Kickiego w Sobieszynie 298C, 08-504 Ułęż prowadzi ogólnodostępne wejście przez drzwi zewnętrzne, nie automatyczne i nie przesuwane. Do wejścia oprócz schodów prowadzi pochylnia dla wózków. Osoby wchodzące do budynku nie są kontrolowane, nie ma pracownika ochrony, który kontrolował by osoby wchodzące do Internatu pod kątem wnoszenia przedmiotów niebezpiecznych. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind. W budynku nie ma windy. Dla osób na wózkach dostępny jest przestronny hol na parterze. W budynku Internatu na I i II piętrze toalety nie są dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych. Do wejścia głównego prowadzą schody oraz pochylnia dla wózków. W budynku nie ma platform, informacji głosowych i pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Przed wejściem do budynku Internatu nie zostały wyznaczone i odpowiednio oznakowane miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Informacje o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach. W przedmiotowym zakresie nie występują żadne ograniczenia.

Informacje dodatkowe

Wszystkie informacje publikowane przez nas w mediach społecznościowych są dostępne cyfrowo i nie umieszczamy ich ponownie na tej stronie internetowej.