default-logo
FacebookBIP
Kontakt

tel/fax: (81) 86 67 900

biuro@sobieszynbrzozowa.pl

Slide background
slider1020_policyjna2
slider1020_szkola2

it-klasa-wojskowait-ksztalcenie-zawodowe

STRONA w PRZEBUDOWIE

23
SIE
2021

Dotacja celowa dla Zespołu Szkół w Sobieszynie

Comments : Off

16 sierpnia 2021 r. pomiędzy Ministrem Obrony Narodowej a Powiatem Ryckim została zawarta umowa o udzielenie dotacji celowej dla Liceum Ogólnokształcącego w  Zespole Szkół im. Kajetana hr. Kickiego. Szkoła ta realizuje innowacyjny program nauczania przedmiotu „Edukacja wojskowa” CWKMw ramach projektu Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe.

Na mocy podpisanej umowy powiat otrzymał z Ministerstwa Obrony Narodowej dotację w kwocie 50.688,00 zł na dofinansowanie zakupu indywidualnego pakietu wyposażenia mundurowego dla uczniów.

Zgodnie z umową Powiat Rycki, jako organ prowadzący szkołę, zapewni wkład własny w kwocie 12.672,00 zł, co stanowi 20% całości środków finansowych przewidzianych na realizację zadania.

Od kwietnia 2018 r. Zespół Szkół im. Kajetana hr. Kickiego w Sobieszynie realizuje program Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe, którego celem jest wsparcie wytypowanych szkół w zakresie spójnego i aktualnie obowiązującego w Siłach Zbrojnych RP szkolenia wojskowego. Program ma formę zajęć teoretycznych i praktycznych, w tym także w postaci szkolenia poligonowego podczas obozów szkoleniowych. W ramach realizacji programu szkoła nawiązała współpracę z Centrum Szkolenia Inżynieryjno – Lotniczego w Dęblinie. Obecnie realizowana jest już V a zarazem ostania edycja tego programu. Od września 2020 r., za zgodą Ministra Obrony Narodowej, w szkole prowadzony jest Oddział Przygotowania Wojskowego.

Z dotacji zostanie zakupione umundurowanie dla klas 3 LP

żródło www.ryki.powiat.pl

 

galerie-slide-content2