default-logo
FacebookBIP
Kontakt

tel/fax: (81) 86 67 900

biuro@sobieszynbrzozowa.pl

Slide background
slider1020_policyjna2
slider1020_szkola2

it-klasa-wojskowait-klasa-wojskowait-ksztalcenie-zawodowe

1 września 2016 r.  rozpoczęła działalność w ramach Liceum Ogólnokształcącego- klasa policyjna. Patronat honorowy nad  klasą objęła na mocy podpisanego porozumienia Komenda Powiatowa Policji w Rykach.

Specjalność policyjna skierowana jest do wszystkich tych, którzy swoją przyszłość widzą w policyjnym mundurze, lub zamierzają podjąć pracę w służbach mundurowych: agencjach celnych, straży granicznej, agencjach ochrony itp.

Młodzież klas policyjnych bierze aktywny udział w szkoleniu  wojskowym (musztra, zajęcia w terenie), strzeleckim oraz uczestniczy w zajęciach ze sztuk walki realizowanych przez Leszka Grzyba

Szczegóły działalności klasy fb: sobieszynbrzozowa i stronie szkoły www.sobieszynbrzozowa.pl
Gwarancją profesjonalizmu prowadzonych zajęć jest podpisane porozumienie między naszą szkołą i Komendą Powiatową Policji w Rykach.278-3906

Nauczanie wiedzy policyjnej odbywały się będą podczas:
– zajęć teoretycznych obejmujących: strukturę i zadania policji, podstawy prawa karnego i wykroczeń, procedury czynności służbowych i stosowania środków przymusu bezpośredniego, regulaminy, teorię strzelania oraz znajomość broni i sprzętu będącego na wyposażeniu policji.
– zajęć praktycznych obejmujących: musztra ogólna i policyjna, strzelania, stosowanie środków przymusu bezpośredniego, prowadzenie działań prewencyjnych i rozpraszających, posługiwanie się maskami przeciwgazowymi oraz treningi walki wręcz i ćwiczenia na torach sprawnościowych.
– praktycznych zajęć w terenie obejmujących elementy: marszów wg mapy i busoli, działań przeciwdywersyjnych, anty-terrorystycznych, działań ochronnych i konwojowych, taktyki działań w terenie, działań konwojowych oraz znajomości musztry policyjnej.
– wycieczek do Powiatowej Komendy Policji w Rykach
– zgrupowań (piątek, sobota, niedziela)
Przedmioty rozszerzone:
język angielski, matematyka, wiedza o społeczeństwie
Umundurowanie i strój galowy:

 

galerie-slide-content2