default-logo
FacebookBIP
Kontakt

tel/fax: (81) 86 67 900

biuro@sobieszynbrzozowa.pl

Slide background
slider1020_policyjna2
slider1020_szkola2

it-klasa-wojskowait-ksztalcenie-zawodowe

Dzień dobry,
informujemy, że wszystkie materiały dotyczące
egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
(formuła 2012, 2017 i 2019) są dostępne na stronie:

https://www.testy.egzaminzawodowy.info

W Serwisie dostępne są testy pisemne, arkusze praktyczne,
oraz przykładowe rozwiązania z egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie
opracowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.
Baza materiałów jest na bieżąco aktualizowana.
Dostęp do materiałów jest BEZPŁATNY.

Testy można rozwiązywać bezpośrednio na stronie (online)
lub pobierać na swój komputer (np. do wydruku).
Możliwe jest także generowanie losowych zestawów pytań.

Uczniowie mogą udostępniać wyniki swoich testów nauczycielom,
dzięki czemu możliwa jest nauka zdalna.

Korzystanie z większości funkcji jest całkowicie bezpłatne
lub może wymagać bezpłatnej rejestracji.
Dostępne są także dodatkowe funkcje premium,
ale nie są one w żaden sposób wymagane do korzystania z Serwisu.

Prosimy o przekazanie tych informacji wszystkim nauczycielom i uczniom
oraz zachęcamy do korzystania z dostępnych materiałów.
Ułatwi to przygotowania do egzaminów zawodowych i
poprawi zdawalność w Państwa Placówce.

W miarę możliwości prosimy o dodanie na Państwa
stronie internetowej linku do Serwisu
(np. w menu nawigacyjnym strony):

https://www.testy.egzaminzawodowy.info

lub krótkiej informacji na ten temat.
(można np. skopiować treść tego maila na Państwa stronę internetową)

Jeżeli mają Państwo jakieś pytania lub sugestie
to prosimy o kontakt mailowy:

kontakt@egzaminzawodowy.info

Z poważaniem
Administracja
www.testy.egzaminzawodowy.info 

 

Technik  rolnik

Kształcenie obejmuje nauczanie przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych.

Praktyczna nauka zawodu realizowana jest  w formie zajęć praktycznych i praktyk zawodowych,   Zajęcia teoretyczne i praktyczna nauka zawodu prowadzona jest pod kierunkiem doświadczonej kadry pedagogicznej w pracowniach szkolnych, warsztatach, szkolnym gospodarstwie rolnym i gospodarstwach rolników indywidualnych.

  Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik  rolnik powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

–        wykonywania prac związanych z prowadzeniem produkcji roślinnej i zwierzęcej,
–        prowadzenia i obsługi pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji roślinnej i zwierzęcej,
–        prowadzenia sprzedaży produktów rolniczych i zwierząt gospodarskich,
–        organizowania i nadzorowania produkcji roślinnej i zwierzęcej,
–        podejmowania decyzji na podstawie rachunku ekonomicznego,
–        uzyskania uprawnień do kierowania ciągnikiem rolniczym z przyczepami.

Kończąc technikum w zawodzie technik rolnik zdobędziesz:

 1. maturę,
 2. tytuł zawodowy: technik rolnik,
 3. bardzo dobre przygotowanie do wykonywania zadań zawodowych,
 4. możliwość:

–        przejęcia gospodarstwa i zakupu ziemi,
–        korzystania ze środków finansowych UE,
–        prowadzenia integrowanej produkcji,
–        stosowania środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy,
–        uzyskania prawa jazdy kat. T,
–        obsługi kombajnu zbożowego,
–        samodzielnego prowadzenia gospodarstwa rolnego lub działalności gospodarczej,
–        podjęcia pracy w rolniczych przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych i usługowych,
–        podjęcia nauki na studiach wyższych w szczególności: rolniczych, przyrodniczych, zootechnicznych i innych.

 

W trakcie nauki w technikum zdajesz następujące kwalifikacje:

 

 •  ROL.04 – Prowadzenie produkcji rolniczej
 •  ROL.10 – Organizowanie i nadzorowanie produkcji rolniczej

 

Uczniowie mogą ponadto uczestniczyć w  organizowanych innowacjach np. rybactwo stawowe .

Technik agrobiznesu

Kształcenie obejmuje nauczanie przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych.

Praktyczna nauka zawodu realizowana jest  z zakresu produkcji rolniczej, przetwórstwa spożywczego, handlu i usług.  Zajęcia teoretyczne i praktyczna nauka zawodu prowadzona jest pod kierunkiem doświadczonej kadry pedagogicznej.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik  agrobiznesu powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 

– organizowania i wykonywania prac związanych z produkcją roślinną i zwierzęcą,
– obsługi pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji roślinnej i zwierzęcej,
– organizowania i wykonywania prac związanych z przetwórstwem spożywczym, usługami i handlem,
– prowadzenia marketingu i sprzedaży produktów rolniczych i spożywczych,
– prowadzenia dokumentacji przedsiębiorstwa w agrobiznesie.

 

 Kończąc Technikum w zawodzie technik agrobiznesu zdobędziesz:

 1. maturę,
 2. tytuł zawodowy:  technik agrobiznesu,
 3. bardzo dobre przygotowanie do wykonywania zadań zawodowych,
 4. możliwość:

– przejęcia gospodarstwa i zakupu ziemi,
– korzystania ze środków finansowych UE,
– prowadzenia integrowanej produkcji,
– stosowania środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy,
– obsługi kombajnu zbożowego,
– samodzielnego prowadzenia gospodarstwa rolnego lub działalności gospodarczej,
– podjęcia pracy w rolniczych przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych i usługowych,
– podjęcia nauki na studiach wyższych w szczególności: ekonomicznych, rolniczych, przyrodniczych  i innych.

 

W trakcie nauki w technikum zdajesz następujące kwalifikacje:

 

 •  R.03 – Prowadzenie produkcji rolniczej
 •  R.06 –  Organizacja i  prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie

 

 

 

Technik architektury krajobrazu

Kształcenie obejmuje nauczanie przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych.

Praktyczna nauka zawodu realizowana jest  z zakresu produkcji rolniczej, przetwórstwa spożywczego, handlu i usług.  Zajęcia teoretyczne i praktyczna nauka zawodu prowadzona jest pod kierunkiem doświadczonej kadry pedagogicznej.

 

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik architektury krajobrazu powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) opracowywania projektów obiektów terenów zieleni;

2) urządzania i pielęgnacji terenów zieleni i zadrzewień;

3) urządzania i konserwacji obiektów małej architektury krajobrazu;

4) prowadzenia ciągnika rolniczego z przyczepą (przyczepami).

 

 

 

 Kończąc Technikum w zawodzie technik agrobiznesu zdobędziesz:

 1. maturę,
 2. tytuł zawodowy:  technika architektury krajobrazu,
 3. bardzo dobre przygotowanie do wykonywania zadań zawodowych,
 4. możliwość:

– przejęcia gospodarstwa i zakupu ziemi,
– korzystania ze środków finansowych UE
– samodzielnego prowadzenia gospodarstwa rolnego lub działalności gospodarczej,
– podjęcia pracy w rolniczych przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych i usługowych,
– podjęcia nauki na studiach wyższych w szczególności: ekonomicznych, rolniczych, przyrodniczych  i innych.

 

W trakcie nauki w technikum zdajesz następujące kwalifikacje:

 

 •  R. – 21. Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu
 •  R. – 22. Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu

 

 

galerie-slide-content2