default-logo
FacebookBIP
Kontakt

tel/fax: (81) 86 67 900

biuro@sobieszynbrzozowa.pl

Slide background
slider1020_policyjna2
slider1020_szkola2

it-klasa-wojskowait-klasa-wojskowait-ksztalcenie-zawodowe

Technik  rolnik

Kształcenie obejmuje nauczanie przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych.

Praktyczna nauka zawodu realizowana jest  w formie zajęć praktycznych i praktyk zawodowych,   Zajęcia teoretyczne i praktyczna nauka zawodu prowadzona jest pod kierunkiem doświadczonej kadry pedagogicznej w pracowniach szkolnych, warsztatach, szkolnym gospodarstwie rolnym i gospodarstwach rolników indywidualnych.

  Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik  rolnik powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

–        wykonywania prac związanych z prowadzeniem produkcji roślinnej i zwierzęcej,
–        prowadzenia i obsługi pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji roślinnej i zwierzęcej,
–        prowadzenia sprzedaży produktów rolniczych i zwierząt gospodarskich,
–        organizowania i nadzorowania produkcji roślinnej i zwierzęcej,
–        podejmowania decyzji na podstawie rachunku ekonomicznego,
–        uzyskania uprawnień do kierowania ciągnikiem rolniczym z przyczepami.

Kończąc technikum w zawodzie technik rolnik zdobędziesz:

 1. maturę,
 2. tytuł zawodowy: technik rolnik,
 3. bardzo dobre przygotowanie do wykonywania zadań zawodowych,
 4. możliwość:

–        przejęcia gospodarstwa i zakupu ziemi,
–        korzystania ze środków finansowych UE,
–        prowadzenia integrowanej produkcji,
–        stosowania środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy,
–        uzyskania prawa jazdy kat. T,
–        obsługi kombajnu zbożowego,
–        samodzielnego prowadzenia gospodarstwa rolnego lub działalności gospodarczej,
–        podjęcia pracy w rolniczych przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych i usługowych,
–        podjęcia nauki na studiach wyższych w szczególności: rolniczych, przyrodniczych, zootechnicznych i innych.

 

W trakcie nauki w technikum zdajesz następujące kwalifikacje:

 

 •  R.03 – Prowadzenie produkcji rolniczej
 •  R.16 – Organizowanie i nadzorowanie produkcji rolniczej

 

Uczniowie mogą ponadto uczestniczyć w  organizowanych innowacjach np. rybactwo stawowe .

Technik agrobiznesu

Kształcenie obejmuje nauczanie przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych.

Praktyczna nauka zawodu realizowana jest  z zakresu produkcji rolniczej, przetwórstwa spożywczego, handlu i usług.  Zajęcia teoretyczne i praktyczna nauka zawodu prowadzona jest pod kierunkiem doświadczonej kadry pedagogicznej.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik  agrobiznesu powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 

– organizowania i wykonywania prac związanych z produkcją roślinną i zwierzęcą,
– obsługi pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji roślinnej i zwierzęcej,
– organizowania i wykonywania prac związanych z przetwórstwem spożywczym, usługami i handlem,
– prowadzenia marketingu i sprzedaży produktów rolniczych i spożywczych,
– prowadzenia dokumentacji przedsiębiorstwa w agrobiznesie.

 

 Kończąc Technikum w zawodzie technik agrobiznesu zdobędziesz:

 1. maturę,
 2. tytuł zawodowy:  technik agrobiznesu,
 3. bardzo dobre przygotowanie do wykonywania zadań zawodowych,
 4. możliwość:

– przejęcia gospodarstwa i zakupu ziemi,
– korzystania ze środków finansowych UE,
– prowadzenia integrowanej produkcji,
– stosowania środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy,
– obsługi kombajnu zbożowego,
– samodzielnego prowadzenia gospodarstwa rolnego lub działalności gospodarczej,
– podjęcia pracy w rolniczych przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych i usługowych,
– podjęcia nauki na studiach wyższych w szczególności: ekonomicznych, rolniczych, przyrodniczych  i innych.

 

W trakcie nauki w technikum zdajesz następujące kwalifikacje:

 

 •  R.03 – Prowadzenie produkcji rolniczej
 •  R.06 –  Organizacja i  prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie

 

 

 

Technik architektury krajobrazu

Kształcenie obejmuje nauczanie przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych.

Praktyczna nauka zawodu realizowana jest  z zakresu produkcji rolniczej, przetwórstwa spożywczego, handlu i usług.  Zajęcia teoretyczne i praktyczna nauka zawodu prowadzona jest pod kierunkiem doświadczonej kadry pedagogicznej.

 

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik architektury krajobrazu powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) opracowywania projektów obiektów terenów zieleni;

2) urządzania i pielęgnacji terenów zieleni i zadrzewień;

3) urządzania i konserwacji obiektów małej architektury krajobrazu;

4) prowadzenia ciągnika rolniczego z przyczepą (przyczepami).

 

 

 

 Kończąc Technikum w zawodzie technik agrobiznesu zdobędziesz:

 1. maturę,
 2. tytuł zawodowy:  technika architektury krajobrazu,
 3. bardzo dobre przygotowanie do wykonywania zadań zawodowych,
 4. możliwość:

– przejęcia gospodarstwa i zakupu ziemi,
– korzystania ze środków finansowych UE
– samodzielnego prowadzenia gospodarstwa rolnego lub działalności gospodarczej,
– podjęcia pracy w rolniczych przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych i usługowych,
– podjęcia nauki na studiach wyższych w szczególności: ekonomicznych, rolniczych, przyrodniczych  i innych.

 

W trakcie nauki w technikum zdajesz następujące kwalifikacje:

 

 •  R. – 21. Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu
 •  R. – 22. Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu

 

 

galerie-slide-content2