default-logo
FacebookBIP
Kontakt

tel/fax: (81) 86 67 900

biuro@sobieszynbrzozowa.pl

Slide background
slider1020_policyjna2
slider1020_szkola2

it-klasa-wojskowait-klasa-wojskowait-ksztalcenie-zawodowe

04
LIP
2019

PODSUMOWANIE VIII POWIATOWEJ EDYCJI ALERTU EKOLOGICZNO-ZDROWOTNEGO W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

Comments : Off

Działania na rzecz ochrony i kształtowania środowiska naturalnego

 

* Szkolne Koło Wolontariatu

* Szkolne Koło ASG

* Szkolne Koło I Pomocy Przedmedycznej

* wycieczki piesze, autokarowe i dydaktyczne

* Konkurs Wiedzy o AIDS, o Zdrowiu Psychicznym,  Olimpiada

Turystyczno- Krajoznawcza, konkursy proobronne,

* Konferencja Lubelskich Parków Krajobrazowych z udziałem

władz samorządowych powiatu i województwa

* gazetki nawiązujące do ochrony zdrowia i środowiska

* wernisaż prac uczennicy K. Zabielskiej (ekspozycja w internacie)

* wystawa prac plastycznych ucz. – alkoholizm, nikotynizm

* spotkanie z p. Janem Cenkiel  Mistrzem Polski w Kulturystyce i pilotem

* spotkanie i warsztaty teatralne z p. Michałem Pastuszakiem

* spotkanie z p. Jarosławem Szlendakiem

* popularyzacja metod oszczędzania wody

* eliminowanie opakowań jednorazowych

 

Edukacja zdrowotna i działania szkoły na rzecz promocji zdrowia

 

* rozpoznawanie problemów zdrowotnych (nikotynizm, diety, dopalacze,

środki dopingujące)- prelekcje pielęgniarki szkolnej, rozmowy

z ucz., rodzicami, kierowanie do poradni, spotkania z ciekawymi ludźmi

* programy i akcje :

– krwiodawstwo

– Ogólnopolski Program „Zbieraj baterie i telefony”

– Akcja Żonkil (Hospicjum)

– Światowy Dzień Bez Tytoniu

– ARS czyli jak dbać o miłość

– Alert Ekologiczno- Zdrowotny

– podstawowe zasady udzielania I pomocy

* aktywne formy spędzania czasu- zgrupowania, zawody, turnieje, biegi, fitness, siłownia, SKS,

wycieczki, basen, skoki spadochronowe, rajdy piesze,  sprzątanie terenu szkolnego,

Turniej szachowy, gry planszowe, indywidualne pasje (tenis, podnoszenie ciężarów, malarstwo)

* olimpiady jw., Konkurs „Szkoła wolna od używek”, imprezy proobronne

* pierwsza pomoc

W szkole funkcjonuje Koło I Pomocy Przedmedycznej.

Wszyscy uczniowie  przystępując do zajęć ze strzelania i z samoobrony są obowiązani przejść szkolenie z  zakresu pierwszej  pomocy; przygotowując się do udziału w zawodach proobronnych dodatkowo

poszerzają swoją wiedzę z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Ponadto podczas poligonu w jednostce wojskowej przechodzą kolejne szkolenie z pomocy medycznej.

* szkolne koła prozdrowotne :

I pomocy przedmedycznej, Wolontariat, SKS, ASG, Szkolny Kabaret

 

* promocja zdrowia w szkole wg „Wytycznych do realizacji działań oświaty zdrowotnej na rok 2018/19 w powiecie ryckim”

 

Działania ekologiczno –zdrowotne podejmowane we współpracy

– Ministerstwo Obrony Narodowej

– Starostwo Powiatowe w Rykach

– Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie

– Centrum Edukacyjne Szkolenia Inżynieryjno-Lądowego

– Powiatowa Komenda Policji w Rykach i Dęblinie

– Miejska Komenda Policji w Lublinie

– Aeroklub Lubelski w Radawcu

– Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie

– IPN oddział w Lublinie

– Lubelskie Parki Krajobrazowe

– Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Sobieszynie

– Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Rykach

– NZOZ „Medivita”

– Powiatowa Biblioteka Publiczna w Rykach

– Powiatowa Pływalnia w Rykach

– Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Rykach

– Powiatowe Centrum Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli w Puławach

– Absolwenci „Sobieszyniacy”

– Urząd Gminy w Ułężu

– Parafia Rzymskokatolicka w Sobieszynie

– UMCS w Lublinie

– grupa biegowa „Potrenujemy?”

– Dom Dziecka w Przybysławicach

* dodatkowe działania:

Akcja sprzątania terenu chronionego krajobrazu we współpracy z Ośrodkiem  Edukacji  Ekologicznej,

Parkami Krajobrazowymi, sprzątanie parku szkolnego, alei  dojazdowej do szkoły, terenu wokół internatu

i szkoły, a także terenu wokół krypty Fundatora szkoły oraz miejsc na cmentarzu przy pomnikach

pamięci i grobach  pracowników szkoły.

 

*pomoc osobom potrzebującym:

– Akcja MEN  „Razem na Święta”:48417971_1901168313265341_6847234109656268800_n

  1. a) organizacja imprezy dla całej społeczności szkolnej
  2. b) wykonanie własnoręcznie przez uczniów stroików świątecznych i wystawienie ich na kiermaszu  w GOK Ułęż

– zbiórka Darów dla Domu Dziecka w Przybysławicach

– akcja „Żonkil”

– Góra Grosza

– zbiórka karmy dla zwierząt

– pomoc koleżeńska w nauce- wolontariusze

– udzielenie pomocy zabłąkanemu człowiekowi (p. Stopka)

– WOŚP- wolontariusze

 

* reprezentowanie szkoły w uroczystościach narodowych

Szkoła promuje zachowania patriotyczne, czego wyrazem jest udział uczniów w wielu uroczystościach patriotycznych w środowisku lokalnym i poza nim, a także dbałość o mogiły na cmentarzu, pomniki pamięci.

 

 

 

 

Wanda Nowak

galerie-slide-content2