default-logo
FacebookBIP
Kontakt

tel/fax: (81) 86 67 900

biuro@sobieszynbrzozowa.pl

Slide background
slider1020_policyjna2
slider1020_szkola2

it-klasa-wojskowait-ksztalcenie-zawodowe

19
PAź
2015

Przysięga uczniów szkoły w Sobieszynie-Brzozowej

Posted By :
Comments : Off

18 października odbyła się uroczysta przysięga uczniów klasy wojskowej funkcjonującej w Zespole Szkół im. Kajetana hr. Kickiego w Sobieszynie. Gośćmi honorowymi uroczystości były: Hanna Czerska Gąsiewska- Przewodnicząca Rady Powiatu w Rykach oraz Małgorzata Grzechnik- Naczelnik Wydział Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Rykach.

Uroczystości poprzedzone były trzydniowym zgrupowaniem tradycyjnie koordynowanym przez ppłk Dariusza Sprawkę z Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie. W organizacji i przeprowadzaniu ćwiczeń pomagali również podchorążowie ze sprawującej honorowy patronat nad klasami wojskowymi dęblińskiej uczelni: sierż. pchor. Katarzyna Górlicka, Andrzej Górka, Daniel Myślak, Kamil Rybiński i Tomasz Grzywaczewski.

Pierwszym punktem uroczystości było wręczenie certyfikatów uczniom klasy trzeciej, którzy po zakończeniu realizacji Podstaw innowacji „Podstawy wiedzy o wojskowości” odebrali z rąk Hanny Czerskiej Gąsiewskiej – Przewodniczącej Rady Powiatu, ppłk Dariusza Sprawki – autora i realizatora innowacji, dyrektora szkoły Krzysztofa Ślósarza oraz instruktora strzelectwa Romualda Witamborskiego certyfikaty potwierdzające udział w zajęciach: z podstaw wojskowości, sztuk walki oraz strzelania,. Grupa uczniów (również z klasy pierwszej i drugiej) otrzymała certyfikaty i książeczki potwierdzające udział w szkoleniu spadochronowym przeprowadzonym w Aeroklubie Lubelskim w Radawcu. Element dekoracji uroczystości, przypominający o niedawno zakończonym szkoleniu stanowił rozpięty spadochron.

Kolejnym punktem uroczystości była uroczysta przysięga klasy pierwszej. Zaszczytu ślubowania na sztandar dostąpili: Alan Banaś, Dawid Steczkowski, Szymon Fedorowicz i Kamil Machoń. Grupa 34 uczniów powtarzała za dyrektorem szkoły, słowa przysięgi ślubując: Stać na straży dobrego imienia Zespołu Szkół im. Kajetana hr. Kickiego w Sobieszynie, strzec honoru ucznia klasy wojskowej, dochować wierności ideałom i uniwersalnym wartościom, (…) rozwijać w sobie postawę obywatelską, (…) przestrzegać praw człowieka, szanować honor i godność.

Po zakończeniu oficjalnej części uroczystości młodzież zaprezentowała swoje umiejętności ze sztuk walki, kształtowane podczas cotygodniowych ćwiczeń pod okiem chor. Tomasza Firuta. Następnie dokonano przegrupowania by w uroczystym przemarszu udać się pod szkołę, gdzie Hanna Czerska-Gąsiewska wraz z Małgorzatą Grzechnik (absolwentką szkoły) złożyły kwiaty przy tablicy upamiętniającej poległych Brzozowiaków w walce o wolną ojczyznę. Ceremonii tej towarzyszyła uroczysta zbiórka uczestniczących w zgrupowaniu uczniów.

Kulminacyjnym punktem niedzielnych uroczystości był pokaz „ochrony VIP-a”. Spektakularny akcja podczas, której użyte zostały środki pirotechniczne został przeprowadzona z niezwykłym rozmachem.

Zdjęcia i filmy ze zgrupowania i niedzielnej przysięgi można obejrzeć na Facebook-owej stronie szkoły. Gromkie brawa nagrodziły uczestników całego wydarzenia, a grający rolę VIP-a sierż. pchor. Andrzej Górka chętnie pozował do zdjęć.

Wszystkie ćwiczenia i pokazy zaprezentowane podczas niedzielnych uroczystości to efekt wielogodzinnych ćwiczeń, podczas których wielokrotnie powtarzano schematy zachowań, tak by efekt końcowy mógł być zadowalający.

Zachwyty licznie zgromadzonych rodziców, którzy przybyli na niedzielne uroczystości z całym rodzinami potwierdzają słuszność wyboru szkoły, którego dokonali. Przy grochówce serwowanej z kuchni polowej była okazja do podsumowania pokazów, podziękowań dla koordynujących przebieg przysięgi i zgrupowania.

Fotorelacja z uroczystości:

 

galerie-slide-content2