Zarząd Rady Rodziców ZS w Sobieszynie:

Magdalena Kunaszyk – przewodnicząca Rady Rodziców

Renata Kawka

Łukasz Jurkowski

numer konta Rady Rodziców:

08 8724 0005 2011 1100 7010 0001 Bank Spółdzielczy