default-logo
FacebookBIP
Kontakt

tel/fax: (81) 86 67 900

biuro@sobieszynbrzozowa.pl

Slide background
slider1020_policyjna2
slider1020_szkola2

it-klasa-wojskowait-ksztalcenie-zawodowe

STRONA w PRZEBUDOWIE

24
MAR
2022

Rekrutacja 2022/2023

Posted By :
Comments : Off

school1_(1)

Szkoła prowadzi  Oddział Przygotowania Wojskowego MON 

Warunkiem dostanie się do Oddziału jest przedłożenie w szkole orzeczenia/zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego bardzo dobry stan zdrowia i zaliczenie Testu sprawności fizycznej

1 września 2009 r. rozpoczęła działalność klasa wojskowa Liceum Ogólnokształcącego- realizująca innowacyjny program „Podstawy wiedzy o wojskowości”. Patronat honorowy nad klasami wojskowymi objęła Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie- dziś Lotnicza Akademia Wojskowa.

Szkoła na stałe współpracuje z Lotniczą Akademią Wojskową w Dęblinie, Centrum Szkolenia Inżynieryjno Lotniczego w Dęblinie – Jednostka patronacka: instruktorzy prowadzą zajęcia teoretyczne i praktyczne realizowane w ramach projektu MON: OPW i CWKM, 22 Batalionem Lekkiej Piechoty w Dęblinie. Uczniowie nabywają umiejętności wojskowych pod okiem doświadczonych żołnierzy będących w czynnej służbie. Wszyscy uczniowie po pozytywnie zdanym egzaminie i przy uzyskaniu progu 70% ferkwencji na zajęciach wojskowych otrzymają CERTYFIKATY MON- uprawniające do odbycia skróconej służby przygotowawczej i dających dodatkowe punkty przy rekrutacji na uczelnie wojskowe.

Warunki naboru: szkoła dysponuje 30 miejscami w LO (Odział Przygotowania Wojskowego)

Opis dotychczas podejmowanych działań: Od początku wdrożenia autorskiego programu innowacji uczniowie realizują przedmiot Podstawy wiedzy o wojskowości realizowany jest przez oficerów LAW w Dęblinie. W szkole realizowane są zajęcia ze sztuk walki (krav-maga) Ponadto prowadzone jest szkolenie strzeleckie na przystosowanych do tego szkolnych obiektach (szkoła dysponuje 100 metrową strzelnicą sportową, a także strzelnicą do broni pneumatycznej).

W szkolenie wojskowe wpisują się również cykliczne zgrupowania, podczas których młodzież ćwiczy m.in: podstawy musztry, rzut granatem, przemarsz ubezpieczonym okopywanie, maskowanie, pierwszą pomoc oraz inne elementy wojskowego rzemiosła. Niezwykłym wyzwaniem i pozytywnym doświadczeniem dla uczniów uczestniczących w projektach MON CWKM i OPW- jest udział w obozie szkoleniowym realizowanym na terenie patronackiej jednostki (Twierdza Dęblin- Ośrodek Szkoleniowy CSIL).

Odbywają się również wyjazdy edukacyjne do sprawującej patronat nad klasą wojskową LAW w Dęblinie, 4 Skrzydła Lotnictwa Szkolnego, Wojskowej Akademii Technicznej, Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu oraz Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie. Młodzież cyklicznie uczestniczy w przysięgach podchorążych, promocjach oficerskich, a także imprezach organizowanych przez dęblińską uczelnię.

W związku z uczestnictwem w projektach MON młodzież została umundurowana, a szkoła została wyposażona w nowoczesne wyposażenie wspomagające proces dydaktyczny (hełmy, kamizelki, karabinki ASG, torby medyczne itp.)

W przypadku rezygnacji z nauki w klasie wojskowej młodzież nie ponosi kosztów finansowych. Dla chętnych istnieje możliwość zamieszkania w internacie i korzystania z wyżywienia zgodnie z obowiązującym cennikiem.

Szczegóły działalności szkoły można zobaczyć na stronie www.sobieszynbrzozowa.pl oraz na szkolnym Zespół Szkół im. Kajetana hr. Kickiego w Sobieszynie | Facebook

Terminarz rekrutacji wg

Zarządzenie Nr 7/2022  Lubelskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2022 roku.

Test sprawności fizycznej dla kandydatów do nauki w OPW

Terminy przeprowadzenia testu sprawności zostaną podane w odrębnym komunikacie na stronie sobieszynbrzozowa.pl i fb

 1. Do próby sprawności fizycznej dopuszczeni zostaną tylko Ci kandydaci, którzy najpóźniej w dniu przeprowadzenia Próby sprawności fizycznej dostarczą do szkoły orzeczenie/zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (lekarza rodzinnego) potwierdzające bardzo dobry stan zdrowia
 2. Kandydaci przystępujący do trzech prób sprawnościowych w ubiorze sportowym (krótkie spodenki gimnastyczne, koszulka odsłaniająca stawy łokciowe, buty sportowe bez kolców)
 3. Sprawdzian obejmuje następujące sprawności

1) dziewczęta

 • test siły: zwis na drążku z ugiętymi rękami (s.)
 • test szybkości: bieg na 50 m (s.)
 • test wytrzymałości: bieg na 800 m. (min)

2) chłopcy:

 • test siły: podciąganie na drążku (liczba powtórzeń)
 • est szybkości: bieg na 50 m (s.)
 • test wytrzymałości: bieg na 1000 m. (min)

 

4.Kolejność przeprowadzenia prób sprawnościowych: test siły, test szybkości, test wytrzymałości

5.Czas trwania sprawdzianu ok. 2 godziny w ciągu jednego dnia

6.Opis prób sprawnościowych

1) zwis na drążku- kandydat trzyma drążek nachwytem o ramionach ugiętych; dłonie winny znajdować się na szerokości barków; na sygnał start wykonuje zwis (nogi nie dotykają podłoża), tak, aby broda znajdowała się nad drążkiem; wynikiem próby jest liczba wytrzymanych sekund w opisanej pozycji; pomiar czasu kończy się z chwilą, gdy osoba startująca w teście oprze głowę na drążku, lub broda znajdzie się poniżej drążka;

2) bieg na 50 m.- na sygnał „na miejsca” startujący (a) staje nogą wykroczną przed linią startu w pozycji wysokiej; na sygnał „start” biegnie jak najszybciej do mety; czas mierzy się z dokładnością 1/10 sekundy;

3) bieg na 800 i 1000 – a sygnał „na miejsca” startujący (a) staje nogą wykroczną przed linią startu w pozycji wysokiej; na sygnał „start” biegnie jak najszybciej do mety; czas mierzy się z dokładnością do 1 sekundy;

4) podciąganie na drążku: startujący chwyta drążek nachwytem na szerokości barków i wykonuje zwis prosty; na sygnał zgina ręce w stawach łokciowych i podciąga ciało tak wysoko, aby broda znalazła się nad drążkiem, po czym bez chwili odpoczynku powraca do zwisu prostego; ćwiczenie powtarza bez przerwy tyle razy, ile może; wynikiem jest liczba pełnych podciągnięć (broda nad drążkiem); test zostaje przerwany, jeżeli startujący zrobi przerwę trwającą dłużej niż 2 s.; startujący nie może wykonywać ruchów wahadłowych nóg i całego ciała- podciąganie wykonuje się siłą.

7.Wynikiem próby jest jej zaliczenie> próba sprawności fizycznej jest zaliczona (wynik pozytywny) jeżeli kandydatka/kandydat uzyska z przynajmniej jednej próby sprawnościowej niżej wymienione wyniki

1)dziewczęta

 • test siły: zwis na drążku na ugiętych rękach- co najmniej 2 s.
 • test szybkości- bieg na 50 m. <9,40 s.
 • test wytrzymałości- bieg na 800 m. <4:55 min

2)chłopcy

 • test siły- podciąganie na drążku- co najmniej 1 podciągnięcie
 • test szybkości- bieg na 80 m. <8,50 s.
 • test wytrzymałości- bieg na 1000 m. <5:00 min.

 

Z kandydatów, którzy pozytywnie zaliczyli test wyłoniona zostanie najlepsza 30 osobowa grupa biorąca udział w dalszym postępowaniu rekrutacyjnym.

W przypadku rezygnacji z udziału w postępowaniu rekrutacyjnym osoby zakwalifikowanej do szkoły (30 osób), na jego miejsce wchodzi kolejna osoba z listy z pozytywnie zaliczonym testem sprawności.

Kandydaci nie objęci systemem rekrutacji elektronicznej samodzielnie zakładają konto na stronie lubelszczyzna.edu.com.pl

W przypadku pytań związanych z rekrutacją zapraszamy do kontaktu z numerem telefonu 81 866 79 00, lub 501686201  lub poprzez facebook-a sobieszynbrzozowa

 

Zapraszamy: Zespół Szkół im. Kajetana hr. Kickiego w Sobieszynie-Brzozowej, Sobieszyn 298 A, 08-504 Ułęż

 

 Ze względu na specyfikę szkolenia (sztuki walki i strzelanie) osób z zachowaniem nagannym nie przyjmujemy

 

 

galerie-slide-content2