Zarząd Samorządu Uczniowskiego:

Klaudia Skwarek– przewodnicząca

Patryk Próchniewicz, Bartosz Duda– zastępcy przewodniczącego

Klaudia Łukasiewicz– skarbnik