Dzięki decyzji Ministra Obrony Narodowej jednostkami patronackimi dla klas wojskowych w Zespole Szkół im. Kajetana hr. Kickiego w Sobieszynie są:

Logo Centrum Szkolenia Inżynieryjno-Lotniczego w Dęblinie

Centrum Szkolenia Inżynieryjno-Lotniczego w Dęblinie

Logo 2 Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej

2 Lubelska Brygada Obrony Terytorialnej im. Hieronima Dekutowskiego „Zapory”

Współpracujemy również z:

Logo Wojskowego Centrum Rekrutacji

Centralnym Wojskowym Centrum Rekrutacji

Wojskowym Centrum Rekrutacji w Puławach

Porozumienie o współpracy z:

Logo Muzeum Wojska Polskiego
Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie
Logo Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie

Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie